9. januar 2006

Og så gikk strømmen igjen

Og så gikk strømmen igjen. Tredje kvelden på rad. Ser ut til at de har begynt å ta strømmen annenhver kveld nå, i stedet for tredjehver. Og i går var det visst en sånn derre teknisk feil. Sånn går det når det er tørke og lav vannstand i Victoria-sjøen. Det aller meste av strømproduksjonen i Uganda er vannkraft, og det aller meste av vannet kommer nettopp fra Victoria-sjøen. De vurderer for øyeblikket å stoppe strømproduksjonen ved ett av vannkraftverkene, noe som vil redusere den samlede produksjonen med 46 %. Sånn kan det gå. Vi begynner å bli mer og mer takknemlige for de gangene det faktisk skjer noe når vi slår på lysbryteren. Og hey, parafin og kull er en brukbar erstatning i de aller fleste tilfeller.

Ingen kommentarer: